Seguidors

dimecres, 19 de desembre del 2018

CASA DE LA VILA - ANTIGA COFRARIA DE SANT LLORENÇ
Sant Hipòlit de Voltregà - Osona

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
A l llinda de sobre la finestra hi ha inscrit
BOTIGA DE LA CONFRARIA
DE S/ LLOR ENS 1627
i al mig de la inscripció hi ha el dibuix d'una graellaA la llinda procedent de l'antic hospital hi ha inscrit
TOTE MISERICORDIES SICUT PATER VESTER MISERICORS EST LUC. PER IMITAR AL PARE CELESTIAL TINGUES CARITAT ALS MALATS DE L'HOSPITAL. 1796Al catàleg de béns publicat per l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà diu:

Època: segle XVII
Cronologia: Llinda any 1627 / Llinda antic Hospital any 1796. Reformes segle XIX,XX i 1ª dècada segle XXI
Elements:
Casa consistorial construïda l’any 1627 i reformada els segles XX i XXI. Edifici que es desenvolupa en planta baixa i dos plantes pis, de planta pràcticament rectangular i façana principal orientada a sud a la Plaça de la Vila. Coberta de teula aràbiga a dues aigües, amb el carener perpendicular a la façana principal i amb un ràfec en tot el seu perímetre recolzat per colls de fusta molt treballats. La façana principal, s’ordena a partir de quatre eixos verticals on totes les obertures estan emmarcades en pedra. Dues obertures de proporció quadrada coronen la façana a planta segona desvinculades de la resta per la presència d’una cornisa en tot l’ampla de la façana. A plantes inferiors trobem un mateix ritme per planta que intercala a planta primera dues obertures de proporció vertical amb dues balconades amb balcó de formigó protegit per barana de ferro amb brèndoles verticals o portals en el cas de planta baixa. Així doncs, la planta baixa, es resol a partir d’un portal d’arc rebaixat emmarcat per pedra amb una llinda on trobem la inscripció de “1627”, una obertura de proporcions rectangulars protegida per una reixa de ferro, l’accés principal resolt a partir d’un portal amb arc de mig punt i, finalment, una altra obertura de proporcions rectangulars protegida també per una reixa i amb una llinda procedent de l'antic Hospital: "Tote Misericordies sicut pater vester misericors est Luc. C.V. Per imitar al pare celestial tingues caritat als malalts de l’Hospital. 1796") Les façanes laterals, estan resoltes per una seqüència d’obertures a planta baixa i primera que sense estar emmarcades per pedra donen resposta a l’ús interior de l’edifici. El parament de façana de pedra, és revestit per un arrebossat pintat de color vermell amb un sòcol d’aplacat de pedra que també s’utilitza per remarcar les arestes de l’edifici.
Informació històrica:
L’edifici que avui acull la Casa de la Vila, havia estat originàriament la seu de la botiga de la Confraria de Sant Llorenç. Aquesta entitat, vinculada al gremi de paraires de la vila va viure, dels segles XV al XVII la seva època més esplendorosa. La Confraria era l’associació de caire religiós i assistencial a la qual pertanyien tots els agremiats. Actualment alberga la casa de la vila, tot i que no tenim constància en quin moment s’hi va instal•lar. Fonts orals situen l’ajuntament en aquest edifici, com a mínim des de fa més de cent anys. L’ajuntament va patir una important remodelació a la dècada de 1970. Recentment també s’han elaborat algunes obres per tal de millorar sobretot qüestions relacionades amb el funcionament i accessibilitat de l’edifici. L’edifici conserva una llinda on es llegeix: “Botiga de la confraria de S. Llorens” i la data de “1627”.
Actuacions finca:
Malgrat originàriament aquest edifici albergava la Confraria de Sant Llorenç, ja fa un munt de dècades (com a mínim més de cent anys) que s'hi ubica l'ajuntament de la vila. Com a casa de la vila s'ha anat adaptant a les diferents necessitats i normatives, així reformes dècada 1970. La darrera actuació s'ha realitzat recentment.

Enllaç amb informació i descripció:


que diu:

Descripció:
Casa de planta rectangular i coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana. Consta de planta baixa, primer pis i golfes.
El portal d'entrada és d'arc rebaixat i a la finestra de la part dreta hi ha una llinda amb la inscripció:
BOTIGA DE LA CONFRARIA
DE S/ LLOR ENS 1627
I al mig de la inscripció hi ha el dibuix d'una graella. La resta d'obertures són allindades.
És construïda amb pedra i arrebossada al damunt.
Notícies històriques:
El municipi de Sant Hipòlit de Voltregà fou un dels nuclis que es va recuperar més fàcilment de la crisi demogràfica produïda per la pesta negra, ja que fou una època florent per a la indústria de la parairia, que fomentà la immigració de francesos i de gent de la pagesia. Aquest gremi s'agrupava a la confraria de Sant Llorenç. Aquesta casa fou seu del gremi, tal com s'indica a la llinda del portal a la part dreta de la façana.
Al segle XIX, aquesta casa es convertí en Casa de la Vila, privilegi que encara vull manté.

Fotos de Josep Lluis Ramírez

Caramelles davant ajuntament any 1930

Festa de gegants

Altres enllaços amb informació sobre la Cofraria de Sant Llorenç:
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada