Seguidors

dijous, 20 de desembre del 2018

CASES RAMON MILLÀS I J.ALBANELL o CAN CORRETJA
Sant Hipòlit de Voltregà - Osona

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
Inicials de Ramon Millàs


Any 1934

Al catàleg de patrimoni històric, arquitectònic i ambiental publicat per l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà diu:

Època: segle XX
Cronologia: 1934; reformes segona meitat segle XX (1976)
Elements:
Conjunt format per dos edificis, en cantonada, que es desenvolupa en planta baixa, planta primera i golfes, de planta rectangular i façana principal orientada a oest. Coberta de teula aràbiga a dues aigües en cada un dels mòduls, amb els careners perpendiculars a la façana principal i amb un petit ràfec a la façana lateral. L’edifici es composa per dos mòduls, però desenvolupats com a projecte unitari. La composició de la façana principal, segueix un mateix llenguatge tant a planta primera com a sota coberta en els dos cossos del projecte. Tres balconades que obren a un balcó de pedra protegit amb una barana de ferro de brèndoles verticals, defineixen la planta primera, que es tradueixen a la planta sota coberta amb una obertura situada a l’eix central de cada mòdul, de proporcions verticals i caracteritzada per un empit de maó ceràmic col•locat a sardinell i rematat superiorment en forma triangular escalonada. Un frontó amb la inscripció de “1934” per damunt de la cornisa també de forma triangular escalonat i resolta amb maó ceràmic a sardinell acaba de definir superiorment la façana de cada un dels cossos de l’edifici. La planta baixa tot i patir intervencions recents sobretot al cos de l’extrem nord, compositivament no ha sofert modificacions considerables respecte el projecte original. Un gran portal central al cos nord contraresta, amb els dos portals i dos grans obertures que trobem a al mòdul Sud i que permeten l’accés a l’edifici. La façana nord, no conserva pràcticament cap de les obertures originals, actualment una sèrie d’obertures sense cap ordre clar acaben de definir la façana. Dues grans obertures que donen servei al local comercial de planta baixa, recolzen les tres obertures de diferents proporcions que trobem a planta primera. El parament de façana, és revestit per un arrebossat o estucat de color terrós amb un arrebossat del mateix to i més bast simulant carreus en forma de sòcol al mòdul sud. El cos Nord, la planta baixa en tota la seva alçada, es revestida per un aplacat de pedra que desvirtua tot el conjunt i emfatitza la la diferenciació entre els dos mòduls.
Informació històrica:
Aquesta casa ubicada al Passatge Parés nº24-26, es coneix popularment amb el renom de can Corretja, ja que des de principis del segle XX es dedicaven al transport de passatgers. Al començament cobrien el servei de transport del Voltreganès a Vic i a Manlleu amb tartanes. Més tard varen crear l’empresa de cotxes de línia i de taxis coneguda amb el nom comercial d’”Autos Voltregà”, empresa que avui perviu amb la denominació Rovira, cognom aquest dels besnéts del primer Corretja. Tot i que el servei de transports venia de més enrere, l’edifici que avui hi ha al Passatge Parés, cantonada amb el carrer Bisbe Morgades, és de l’any 1934. Així ho certifica una llinda a la part superior de l’edifici, així com el visat del projecte que es conserva a l’arxiu municipal de Sant Hipòlit. De fet, més que l’expedient complet, només es conserva un plànol del projecte de la façana, on entre d’altres aspectes hi figura la data de 1934, així com les inicials, RM, corresponents a Ramon Millàs que és qui signa la sol•licitud. Veïns recorden haver vist els cotxes de línia en el garatge situat a la planta baixa de l’edifici fins ben entrada la dècada de 1960. Actualment i des de l’any 1977 hi ha una oficina bancària.
Actuacions finca:
Des de la seva construcció, dècada de 1930, no es té constància de cap actuació rellevant. De totes maneres al canviar l'ús i col·locar-s'hi una oficina banc.

Foto de Josep Lluis Ramírez


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada