Seguidors

dilluns, 24 de desembre del 2018

CAN PEDRERS o CAN PADRÉS
Camós - el Pla de l'Estany

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Al catàleg de masies i cases rurals publicat per l'ajuntament de Camós diu:

Època de construcció:
Per antics escrits es situa la construcció del mas al segle XIII  tot i que es va reformar al segle XVII.
Descripció:
Es tracta d’una masia de tres cossos tipus basilical de planta rectangular que mostra molta homogeneïtat en el seu projecte. El cos central té major alçada i coberta a dos vessants. Consta de tres plantes.
La façana principal encarada a orient té un porta central de llinda monolítica arquejada de pedra sorrenca, amb símbols incisos. Destaquen la galeria lateral d’arquets de mig punt, sostinguda per petits pilars, i la balconada central amb obertura de llinda de pedra sorrenca grisa. Algunes de les finestres tenen arcs de descàrrega.
La façana occidental és molt similar a l’anterior. De nou hi ha una porta central de llinda monolítica arquejada, sense inscripció, amb un arc superior de descàrrega. Les finestres són de llinda sorrenca i tenen ampit. Els badius de la segona planta són formats per arcs de llosetes de pedra.
Les façanes laterals tenen també finestres de llinda alineades, menors que les de la planta baixa.
El ràfec de la coberta mostra una sola filada de teula girada. La façana és repicada i es distingeix el pedruscall irregular de l’obra i els carreus ben tallats destinats a parts concretes de l’edifici (portes, finestres, cantonades, etc.). La cabanya és independent i s’orienta paral·lelament respecte a la masia. És de planta rectangular i coberta a dos vessants. Té un porticat a llevant sostingut per una pilastra angular.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada