Seguidors

dilluns, 31 de desembre del 2018

CASA DE LA CONCEPCIÓ VERGÉS VDA.PUJOL
carrer el Pla de Balenyà,3
Vic - Osona

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època: inici segle XX
Descripció:
Edifici civil. Casa de carrer que consta de planta baixa destinada a taller i primer pis. És coberta a una sola vessant i és més baixa que les de la resta del carrer. Cal remarcar que a la planta baixa hi ha dos portals d'arc de mig punt formats per grossos carreus poligonals i a nivell de l'imposta s'hi formen unes motllures tubulars. A la part esquerra hi ha un portal rectangular que condueix a les vivendes. Al damunt hi ha un escut de línies modernistes amb la data de construcció. Al primer pis s'obren uns balcons amb els ampits de pedra i les baranes decorades de formes bombejades, les llindes de les quals tenen motius florals. La resta de l'edificació és arrebossada. L'estat de conservació és bo per bé que caldria netejar la façana. 
Notícies històriques:
Casa de tipus modernista situada al carrer pla de Balenyà. Fou construïda pel mestre d'obres Josep torner. És de petites dimensions i sense cap pretensió senyorial però deixa traslluir l'estètica modernista de principis de segle que tantes obres interessants deixà la ciutat de Vic.

Enllaç al catàleg de béns protegits publicat per l'ajuntament de Vic:

que diu:

Època: segle XX
Descripció: Edifici entre mitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab en dues vessants.
Descripció de la façana: La façana és bàsicament simètrica respecte a un eix central. Tots els elements utilitzats en la composició de la façana són modernistes. L'edifici queda rematat per un ràfec inclinat amb colls vistos. La llosana dels balcons i les reixes són de ferro forjat complex i els acabats de façana són arrebossats.
Dades històriques:
Casa de nova planta de 1905, previ enderroc de dues cases existents al mateix lloc. És de petites dimensions i sense cap pretensió senyorial però deixa traslluir l'estètica modernista de principis de segle que tantes obres interessants deixà la ciutat de VicCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada