Seguidors

dijous, 13 de desembre del 2018

CAN VILARÓ
Anglès - la Selva

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
Foto del blogg Pobles de Catalunya

A la llinda de la finestra hi ha una inscripció on es pot llegir
FRANCISCUS GUNDAY PRE 1680

Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època: segle XVII
Descripció:
Es tracta d’un immoble de dues plantes i golfes, que fa cantonada amb el carrer del castell i que està ubicat a la dreta del carrer de l’Empedrat. Cobert amb una teulada a dues aigües de vessants a façana i amb un gran ràfec, respon a la tipologia de casa medieval.
La planta baixa destaca pel gran portal d’accés adovellat d’arc de mig punt amb unes dovelles de gran tamany molt ben escairades. El portal al mateix temps es troba flanquejat per dues obertures: a la dreta tenim una gran obertura rectangular, que actua com a portal secundari i que consta de llinda monolítica conformant un arc pla i muntants de pedra. A l’esquerra tenim una minúscula obertura rectangular amb muntants de pedra.
Pel que fa al primer pis, aquest consta de tres obertures de similar tipologia, és a dir: rectangulars, amb llinda monolítica conformant un arc pla, muntants de pedra ben escairats, ampit treballat i a sota del qual trobem la solució que consisteix en disposar tres pedres com a mesura de reforç i recolzament en la sostentació de la pesant finestra. De les tres destaca especialment la finestra central molt més accentuada ja que consta d’un tamany major, completament simètrica al gran portal adovellat amb el qual comunica a través de les dues pedres de reforç. La llinda d’aquesta finestra recull una incscripció que diu:
FRANCISCUS GUNDAY PRÊ 1680
Finalment, el segon pis exerciria les tasques de golfes i reprodueix la mateixa solució o plantejament formal aplicat en el pis anterior. L’única diferència la trobem en les tres finestres d’aquest segon pis les quals tenen un tamany sensiblement menor i no disposen d’ampit en comparació em les de la planta noble.
A mode d’apunt destacar la pervivència, en la façana que dóna al carrer de l’Empedrat, d’un antic banc de pedra adossat a la façana.
 

Altre enllaç amb informació:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada