Seguidors

dimecres, 12 de desembre del 2018

CASA CAL METGE CENDRA
Anglès - la Selva

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època: final segle XIX
Descripció:
Es tracta d’un immoble de planta baixa i dos pisos, entre mitgeres i cobert amb una teulada a dues aigües de vessants a façana. Pel que fa al seu emplaçament, aquest el trobem ubicat al costat dret de la plaça de la vila.
La planta baixa consta de dues obertures rectangulars, com són el portal d’accés i la finestra, i presenta la imitació d’un fals aparell encoxinat de pedra. Al marge d’això també cal destacar que aquest espai es troba coronat per una franja o faixa que conté una sèrie de gravats ornamentals que abarca tota l’amplada de la planta baixa i que també es reprodueix, tot i que amb altres formes, en el primer pis.
Pel que fa al primer i segon pis, la separació dels quals es marca mitjançant la mateixa faixa de gravats ornamentals, aquests han estat resolts en base al mateix plantejament de dues obertures rectangulars per pis emmarcades em pedra o rajol. Es diferencien pel fet que les dues obertures del primer pis són projectades com una balconada contínua i correguda, mentre que les del pis superior han estat plantejades com dues balconades independents i individuals. Això si ambdós pisos compten amb una important barana de ferro forjat.
L’edifici està coronat per una cornisa sustentada per set mènsules de tall vegetal amb un fris molt deteriorat i descomposat.
 

Altre enllaç amb informació:

que diu:
Descripció:
Edifici de planta baixa i dos pisos, entre-mitgeres, amb coberta de dues vessants.
La façana presenta imitació de parament de pedra a la planta baixa i gravats ornamentals entre pis i pis, i en les bandes laterals. Les baranes de ferro són treballades, igualment com les reixes del finestral de la planta baixa.
Possible intervenció de Rafael Masó en la reforma i decoració dels interiors.
Cronologia:
Casa bastida durant el segle XIX propietat de Carles Cendra, metge, germà de Tomàs Cendra. Possible intervenció en els interiors de l'arquitecte Rafael Masó. La possible intervenció de Masó en la reforma i decoració dels interiors no es conserva, segons l'arxiver municipal a causa d'un incendi.
Per aquest mateix propietari Masó projecta l'any 1925 un xalet al carrer de Girona, que no sabem si s'arribà a construir.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada