Seguidors

dilluns, 17 de desembre del 2018

FONT DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER
Sant Hipòlit de Voltregà - Osona

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Al catàleg de béns publicat per l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà diu:

Època: segle XVIII
Elements:
Font en un ampli recinte d’uns 4,50 d’amplada per 5 metres de profunditat cobert per una volta. Un arc rebaixat a tota l’amplada i altura del recinte emmarcat amb carreus de pedra dóna accés des del carrer Major a l’espai de la font. L’espai de la font queda format per un enllosat de pedra, un pedrís per seure a tot el perímetre i la font pròpiament situada a la paret del fons. Al laterals per sobre del pedrís s’aixeca un sòcol també de carreus de pedra fins a 1,5 aproximadament, mentre que a la paret del fons el parament de pedra arriba fins a l’arrencada de la volta, el qual queda coronat per una petita cornisa també de pedra, sobre el que es situa una petita fornícula que conté la imatge de la Mare de Déu. El punt d’aigua queda format per una aixeta de llautó que surt de la paret de pedra, i vessa sobre una pica de pedra encastada en el mateix pedrís. Sobre l’aixeta, i esculpida a la pedra hi ha la inscripció: [BEU Y T], desdibuixada per alguna reparació. La font queda orientada a llevant, i tot i que actualment es troba integrada completament a l’extrem d’un edifici d’habitatges construït els últims anys, una cornisa a base de fileres maó massís escalonades, i un tractament de color diferenciat de l’arrebossat, donen al conjunt una percepció aïllada de la resta.
Informació històrica:
Situada al bell mig del carrer Major, aquesta font a l’època en què no hi havia aigua corrent ni potable a les cases de Sant Hipòlit va ser un doll que rajava abundant. En el seu recinte encara s’hi poden veure uns pedrissos per seure i una fornícula que conté la imatge de la Mare de Déu. En els llibres d’actes conservats a l’arxiu municipal de Sant Hipòlit, hi figura el compromís de “adquirir un grifo nuevo para cambiar uno de los dos que hay en la fuente”. Data: 4 de juliol de 1906.
Context:
En un dels traçats històrics de Sant Hipòlit de Voltregà. El carrer Major, era la sortida natural del municipi pel cantó de migdia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada