Seguidors

dijous, 20 de desembre del 2018

CASA JOSEP SERRA GIL
Sant Hipòlit de Voltregà - Osona

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
A la llinda de la porta d'entrada hi ha inscrit l'any 1743Al catàleg de patrimoni, arquitectònic i ambiental publicat per l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà diu:

Època: segle XVIII
Elements:
Edifici entre mitgeres que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis, de planta rectangular i façana principal orientada a est. Coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral•lel a la façana principal i amb un ràfec a façana recolzat per colls de fusta. Es dibuixen dos eixos verticals de composició a la façana on destaquen les obertures de planta baixa i primera per la presència de llindes, brancals i ampits de pedra. A la llinda del portal d’accés de planta baixa hi trobem la inscripció de “1743” juntament amb un escut que es repeteix a l’obertura de planta primera del mateix eix compositiu. La planta segona queda definida per la presència d’un balcó resolt amb tres voltes ceràmiques i barana de ferro de brèndoles verticals, que lliga les dos balconades i l’obertura de la planta. El parament de façana és revestit per un arrebossat pintat de colors groc, ocre.
Informació històrica:
Malgrat no hem trobat referències documentals d’aquest edifici, el seu emplaçament ens
ofereix algunes pistes. Es troba en un dels traçats històrics del municipi. Format fonamentalment en els segles XVI i XVII, moment en que els paraires i teixidors eren els autèntics dominadors de la vila. Durant aquest període hi havia un conjunt d’edificacions a l’entorn del temple parroquial, i moltes de les cases albergaven feines de filar i teixir. Així doncs, en molts baixos d’aquests edificis hi havia els obradors, i sovint el carrer actuava com una prolongació del mateix obrador. Els orígens del carrer Jacint Verdaguer s’han de situar en aquest període. De totes maneres és possible, per la seva situació, que existís amb anterioritat ja que segurament formava part del traçat que unia Santa Cecília de Voltregà amb el Lluçanès. Un altre episodi destacat va ser la Guerra de Successió que va suposar, entre d’altres desastres, la crema, saqueig i destrucció de bona part de la vila. Així doncs durant el segle XVIII es van haver de reconstruir molts dels edificis. Algunes de les llindes situades en el mateix carrer que aquest edifici pertanyen en aquest període. Les llindes que encara es conserven a la façana d’aquest edifici pertanyen plenament en els episodis descrits. En dues llindes hi apareix la mateixa data: 1743.
Actuacions finca:
La llinda amb la data 1743 documenta una actuació realitzades a la finca. Revestiment façana 1ª dècada segle XXI.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada