Seguidors

dimecres, 19 de desembre del 2018

CASA INÉS REMACHO
Sant Hipòlit de Voltregà - Osona

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Sancta Maria Ora pro Nobis - 1943

Al catàleg de béns prublicat per l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà diu:

Època: segle XVIII
Cronologia: Llindes anys 1744 i 1760. Construció de la capella a la façana l’any 1943
Elements:
Edifici entre mitgeres que es desenvolupa en planta baixa, planta pis i golfes, de planta rectangular i façana principal orientada a oest. Coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral•lel a la façana principal i amb ràfec a façana recolzat per colls de fusta. Exemple de casa barroca sòbria amb obertures principals emmarcades de pedra, que segueix la composició de la finca veïna, amb façana formada a partir d’un eix vertical totalment descentrat amb una obertura a la planta primera de proporcions verticals amb ampit, brancals i llinda de pedra amb la inscripció de ”1760” i a planta baixa, un portal amb els brancals de pedra que recolzen un llinda també de pedra amb la inscripció “1744”. A la planta golfes i fora del eix, en una posició central hi ha una petita finestra quadrada. Al costat de la finestra de planta primera hi ha una fornícula dedicada a la Mare de Déu ”Sancta Maria Ora pro Nobis, 1943”. encastada a la façana, protegida per un vidre i per una coberta a doble vessant El parament de façana està arrebossat i pintat de color rosa.
Informació històrica:
No s’ha localitzat documentació històrica relacionada amb aquest edifici. De totes maneres es troba emplaçat al carrer del Mallol, un dels traçats històrics del municipi. Tant pel seu emplaçament, com per les llindes que presenta, l’edifici el situem entorn a dos moments claus de la història de Sant Hipòlit. D’una banda, al període d’esplendor que el poble va viure durant l’etapa pre-industrial. En el cas de Sant Hipòlit, sobretot rellevant va resultar el gremi de paraires, especialment durant els segles XV al XVII. En aquest cas però, no tenim constància de que la casa es construís durant aquest període. Un altre moment determinant, i que molts dels edificis emplaçats en aquest carrer en van patir les conseqüències, va ser la Guerra de Successió. Durant aquest conflicte, Sant Hipòlit va ser saquejat i cremat i per tant, durant el segle XVIII molts dels habitatges van haver de ser reconstruïts. Podria ser el cas d’aquest edifici, i més si tenim present que les llindes porten les dates de 1744 i 1760, alguns anys després de la finalització d’aquest conflicte. També a la façana, hi ha una capelleta de la Mare de Déu, on es pot llegir: “Sancta Maria Ora pro Nobis, 1943”
Actuacions finca:
Les llindes amb les dates 1744 i 1760 documenten ’actuacions realitzades a la finca. A la capelleta que hi ha a a la façana hi figura la data 1943.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada