Seguidors

dimarts, 18 de desembre del 2018

RECTORIA DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
Sant Hipòlit de Voltregà - Osona

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Al catàleg publicat per l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà diu:

Època: segles XVII
Cronologia: Llinda 1672; reformes segle XIX i mitjans segle XX
Elements:
Edifici entre mitgeres, que es desenvolupa en planta baixa, planta pis i planta sota coberta o golfes, de planta rectangular i façana principal orientada a nord. Coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana principal i amb ràfec de fusta a façana. Exemple d’arquitectura popular del segle XVIII caracteritzada pel gran portal situat al centre de la façana, resolt amb un gran arc de mig punt de pedra a través del qual s’accedeix amb vehicle a l’interior de l’edifici i que queda definit per la presència d’un medalló amb la imatge del Sagrat Cor i la inscripció “reinare” a la clau de l’arc. La composició de la façana, s’ordena a partir d’un eix de simetria central, molt identificable a planta sota coberta, per la presència de tres petites obertures al centre, resoltes amb arc de mig punt i lligades per un mateix ampit i una lleugerament més gran però amb les mateixes característiques formals a cada extrem. Aquesta simetria també la trobem a planta baixa, on el gran arc central separa dos portals també resolts amb brancals i llinda de pedra. És a planta primera on aquesta simetria es desdibuixa lleugerament, ja que una gran obertura central de proporcions verticals, separa una obertura i una balconada ambdós resoltes amb brancals i llinda de pedra. El parament de façana, és revestit per un arrebossat o estucat de color ocre a tota la façana i de color gris com a sòcol.
Informació històrica:
L’església de Sant Hipòlit té l'origen al segle X, i per tant hem de suposar, i així ho confirma l’actual mossèn de la parròquia de Sant Hipòlit, que en una data similar existiria ja una rectoria. Pel què fa a l’actual edifici de la rectoria, en el seu interior s’hi localitza una llinda (que antigament es trobava a la façana) amb la data de 1672. Jordi Castellet, mossèn de la parròquia, confirma que des de mitjans del segle XVII ha sofert varies transformacions, amb la darrera gran remodelació a mitjans del segle XX.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada