Seguidors

dijous, 13 de desembre del 2018

LA TORRATXA o CAL ROIG
Anglès - la Selva

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Casal de tres plantes aixecat el segle XIX sobre una edificació anterior. A la façana principal hi destaca l’encoixinat de la planta baixa, les finestres amb balconada i la cornisa decorada. Corona l’edifici una torreta de dos nivells amb balconada.

Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època: segle XIX
Descripció:
Casa de tres plantes i golfes (torre) entre mitgeres i coberta a doble vessant cap a façana i en varis nivells. Està situada al costat dret del principi del carrer Major (antic carrer de Dalt) i respon a la tipologia de casa totalment reformada durant el segle XIX. De l’edifici es poden distingir dues façanes, la principal, que dóna al carrer Major i la posterior, que dóna al carrer del Molí.
Pel que fa a la façana principal, la planta baixa té un encoixinat rectangular fet d’argamassa, dues finestres amb reixa de ferro forjat i dues portes, una principal i una de secundària i més petita. La porta principal és de fusta amb gravats i emmarcada de pedra amb impostes motllurades i avançades. La llinda d’aquesta és fet de varis blocs de pedra a mode d’arc pla.
El primer pis té tres balcons amb finestra individuals amb reixa de ferro, ampit monolític i emmarcaments de pedra motllurada.
El segon pis també té balcons i obertures rectangulars individuals emmarcats de pedra, però amb l’ampit més petit i una decoració de ferro diferent. Tant el primer com el segon pis són pintats de color vermell-ocre i gris-ocre seguint els tres cossos verticals o crugies de l’edifici.
L’entaulament està format per una cornisa motllurada, un fris corregut i disset mènsules d’estil classicista decorades ricament. A sobre del teulat s’alça la torre quadrada que fa de golfes mig obertes i de mirador. Té dos nivells, el superior dels quals és una balconada que circumval·la la torre. Corona la torre un entaulament de quatre vessants amb ràfec decorat amb rajoles i retícules pintades.
Quant a la façana posterior, que en el sentit de l’estructura i la solució arquitectònica és més interessant que la del carrer Major, hi ha tres nivells de terrassa emmarcats per dos cossos avançats. La terrassa central està sostinguda amb columnes de secció quadrangular Cadascun dels cossos té una finestra geminada per planta de tipus distints: d’arc de mig punt i lluerna a la planta baixa, d’arc trebolat al primer pis i d’arc de mig punt sense columneta al segon.
 
Notícies històriques:
Casa reformada entre 1889 i 1891 sobre una edificació anterior per encàrrec de Frederic Homs, espòs de Carme Burés, socis fundadors de les Indústries Burés.

Altre enllaç amb informació:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada