Seguidors

dimecres, 19 de desembre del 2018

CASA DOMINGO CAMPS o CAN LIRÓ
Sant Hipòlit de Voltregà - Osona

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Al catàleg de béns publicat per l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà diu:

Època: segle XVIII
Cronologia: Llinda any 1786 / remunta a l’any 1909
Elements:
Edifici entre mitgeres que es desenvolupa en planta baixa i tres plantes pis, de planta rectangular i façana principal orientada a est. Coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral•lel a la façana principal i amb un ràfec a façana recolzat per colls de fusta. La composició de la façana, s’ordena a partir d’un eix de simetria central. Aquesta simetria, que es perd a la planta baixa apareix a planta primera amb dues obertures amb ampits, brancals i llindes de pedra amb la inscripció gravada de “1786”. Les plantes superiors enteses com a remunta, datada segons orla pintada a la façana de 1909, conserven aquesta simetria a planta segona a partir de dues balconades unides per un balcó de tota l’amplada de la façana protegit per una barana de ferro amb brèndoles verticals i a planta tercera per 4 obertures de proporcions verticals rematades amb un arc de mig punt unides amb dos grups de dos. Totes les obertures queden protegides per porticons de fusta de llibret. El parament de façana és revestit per un arrebossat o estucat de colors ocres i rosats.
Informació històrica:
També conegut com can Liró, aquest edifici alberga actualment el Museu del Voltreganès, entitat que té per objectiu mostrar la vida quotidiana d’aquest territori en els darrers dos-cents anys. Malgrat no hem trobat referències documentals d’aquest edifici, el seu emplaçament ens ofereix algunes pistes. Es troba en un dels traçats històrics del municipi. Format fonamentalment en els segles XVI i XVII, moment en que els paraires i teixidors eren els autèntics dominadors de la vila. Durant aquest període hi havia un conjunt d’edificacions a l’entorn del temple parroquial, i moltes de les cases albergaven feines de filar i teixir. Així doncs, en molts baixos d’aquests edificis hi havia els obradors, i sovint el carrer actuava com una prolongació del mateix obrador. Els orígens del carrer Jacint Verdaguer s’han de situar en aquest període. De totes maneres és possible, per la seva situació, que existís amb anterioritat ja que segurament formava part del traçat que unia Santa Cecília de Voltregà amb el Lluçanès. Un altre episodi destacat va ser la Guerra de Successió que va suposar, entre d’altres desastres, la crema, saqueig i destrucció de bona part de la vila. Així doncs durant el segle XVIII es van haver de reconstruir molts dels edificis. Algunes de les llindes situades en el mateix carrer que aquest edifici pertanyen en aquest període. Les llindes que encara es conserven a la façana d’aquest edifici pertanyen plenament en els episodis descrits. Hi llegim la data 1786. A la part superior, i fruit d’una reforma posterior, hi ha la data 1909.
Actuacions finca:
La llinda amb la data 1786 documenta una actuació realitzades a la finca. La remunta data principis del segle XX (1909).
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada