Seguidors

dilluns, 31 de desembre del 2018

CASA DE LA CONCEPCIÓ VERGÉS
carrer Manlleu,27
Vic - Osona

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

L'ampliació de l'edifici del carrer Manlleu es va fer l'any 1949 unint-se amb una altre edificació al carrer el Pla de Balenyà,3

Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època: segle XVIII
Autor: Josep Antoni Torner, any 1897
Descripció:
Edifici civil. Casa amb parets de càrrega que consta de PB i 4 pisos, coberta amb teula aràbiga a dues vessants. A la planta hi ha 4 obertures, 3 al C/ de Manlleu (el del mig de dimensions més petites) i un al xamfrà amb el C/ Pla de Balenyà, tot recobert amb lloses de pedra formant uns rectangles amb els angles refosos, les obertures dels pisos segueixen una tradició segons l'alçada obrint-hi balcons amb baranes de fosa i tribunes amb xamfrà. Al 4art. Pis s'hi obren badius d'arc de mig punt sobre impostes i amb petits ampits. Les llosanes dels balcons també són de pedra. El portal duu la data:1897.
El ràfec vola força i és empostissat. L'estat de conservació és bo, ha estat restaurat.
 
Notícies històriques:
Edifici construït al S.XIX que provenia de dues cases de C/ Manlleu, més tard s'hi va afegir una planta unint l'edifici amb un del Pla de Balenyà que correspon a la zona aixamfranada.
Situat a l'antic camí itinerant que comunicava la ciutat amb el sector nord i que va començar a créixer al S.XII, al S.XIII començà a créixer el raval, al XIV es començà a construir en convent de les Clarisses entre aquest carrer i el de Sta. Joaquima, al S.XVI es construí Sta. Clara la Nova i al S.XVII s'hi instal·laren els Carmelites (actual St. Miquel). A partir d'aquets segle comencen a construir-se els eixamples de la ciutat, es refà el barri de Sta. Eulàlia i al S.XIX es construeix l'horta d'en Xandri fins el C. de Gurb.
 

Enllaç al catàleg de béns protegits publicat per l'ajuntamen de Vic:

que diu:

Època: segle XVIII
Autor: Josep Antoni Torner, any 1897
Descripció: Edifici entremitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab a dues vessants.
Dades històriques: Edifici construït al S.XIX que provenia de dues cases de C/ Manlleu, més tard s'hi va afegir una planta unint l'edifici amb un del Pla de Balenyà que correspon a la zona aixamfranada.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada