Seguidors

dijous, 13 de desembre del 2018

CAN TAYEDA
Anglès - la Selva

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

A la llinda d'una de les finestres es pot llegir parcialment
FRANCESC ...
... ME FECIT
AVE MARIA SIN PECADO
16 CONCE BIDA 90

A les finestres la data 1661.

Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època: segle XVII-XX
Descripció:
Es tracta d'un immoble de dues plantes i golfes, entre mitgeres i ubicat al costat esquerre del carrer del Raval. L'edifici està cobert amb una teulada a dues aigües de vessants a façana. Respon a la tipologia de casa medieval.
En la planta baixa trobem tres obertures: en primer lloc, el gran portal adovellat d'arc de mig punt amb unes dovelles de tamany mitjà però ben escairades. La clau de la volta recull un símbol - segurament una creu- i una inscripció molt deteriorada en la qual només es deixen entreveure algunes inicials molt desdibuixades. En segon lloc tenim un portal d'accés secundari d'arc de mig punt però que no ha rebut cap tipus d'emmarcament o tractament singular. Finalment tenim una finestra rectangular amb llinda monolítica i muntants de pedra. La llinda recull una inscripció interessant però bastant malmesa que diu:
FRANCESC (...)
(...) ME FECIT
AVE MARIA SIN PECADO
16 CONCE BIDA 90
Pel que fa al primer pis o planta noble, aquest recull quatre obertures de tipologia similar, es a dir: rectangulars, amb llinda monolítica conformant un arc pla, muntants de pedra ben escairats i ampit treballat. Les tres finestres centrals recullen en el dintell una data idèntica, com és la de 1661.
Finalment, el segon pis exerciria les tasques de golfes i s'ha projectat en la façana en quatre obertures -tres de rectangulars i una de mig punt- bastant irrellevants ja que no han rebut cap tipus de treball especial.
 
Notícies històriques:
Can Tayeda està situat al carrer del raval, obert durant el segle XVII, una de les sortides tradicionals del Castell d’Anglès.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada