Seguidors

dimecres, 12 de desembre de 2018

CAN TALLEDA
Anglès - la Selva

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaCasa del segle XV amb dues plantes i golfes. La porta és adovellada de mig punt i la finestra de la planta principal és gòtica, d’arc conopial i amb decoració lobulada. Les golfes són de construcció més moderna.Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època: inici segle XX
Descripció:
Casa entre mitgeres de quatre plantes i coberta de dues aigües a façana del costat esquerre del carrer d’Avall. Respon a la tipologia de casa medieval.
La planta baixa té un portal adovellat amb forma d’arc de mig punt.
El primer pis hi ha un gran finestral gòtic amb l’ampit motllurat i suportat o sustentat amb tres blocs en disposició triangular. Els muntants són de pedra escairada i la gran llinda està formada per un arc conopial de decoració lobulada i traceria gòtica. Les impostes tenen uns baix relleus on apareixen quatre escuts o senyals heràldics sense identificació precisa, seriats.
El segon pis té una finestra de pedra més petita amb un arc rebaixat i monolític com a llinda.
El tercer pis o golfes, de construcció més moderna, té tres obertures o arcades de mig punt la central de les quals és més ampla. Aquestes estan recobertes de pintura per a simular la pedra.
La façana està arrebossada i, a la planta baixa, hi ha un sòcol d’arrebossat més nou.
 
Notícies històriques:
Casa medieval transformada, durant el segle XIX, amb un tercer pis o golfes amb obertura de triple arcada (badiu).

Altres enllaços amb informació:
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada